Bij veel bedrijven is er een functiehuis aanwezig. Hierin staat per functie beschreven wat de inhoud van een functie omvat, welke werkzaamheden erbij horen en wat iemand minimaal moet kunnen. Zo ook bij leidinggevende functies. Naast deze beschrijvingen zijn er ook nog de ongeschreven regels binnen een bedrijf, waarvan geacht wordt dat je deze als vanzelfsprekend wel weet en je je hieraan houdt. Indien je je hier niet aan houdt is het te hopen dat iemand je erop attendeert zodat je er wat aan kan doen.

Binnen een bedrijf (en ook privé), is het zo belangrijk dat je als leidinggevende (of als ouder) niet alleen vertelt wat je precies verwacht maar dat je zelf ook het goede voorbeeld geeft. Niets is namelijk zo ongeloofwaardig als iemand die aangeeft dat er een bepaald gedrag wordt verwacht alleen dit gedrag zelf niet laat zien.

 

Of zoals Stephan Covey aangeeft:

“What you do has far greater impact than what you say”. 

 

www.renasense.nl